Velkommen til Drejø Sogn

Danmarks geografisk største sogn

Drejø Sogns Menighedsråd dækker 3 øer i Det sydfynske Øhav:

DREJØ - SKARØ - HJORTØ

I 1555 blev Skarø, Hjortø og Birkholm lagt under Drejø Pastorat, for at give præsten et bedre indtægtsgrundlag. Herefter udgjorde de 4 øer Drejø Sogn. Ved kommunesammenlægningen i 1964 kom Drejø, Skarø og Hjortø under Svendborg Kommune, mens Birkholm kom under Marstal.

Siden Drejø Kirke blev bygget, har Sognet haft 32 præster. Tamira Mariann Jørgensen er Sognets 3. kvindelige præst, og blev indsat i Drejø Kirke den 27. oktober 2012. Hun er Sognets 33. præst.

I 2007 blev Drejø pastorat underlagt Skt. Jørgens Pastorat. Det kom derefter til at hedde: Skt Jørgens – Drejø Pastorat. Menighedsrådet på Drejø blev bibeholdt fortsat med egen økonomi. Kirkebogsføringen kom under kirkekontoret ved Skt. Jørgens Kirke. Præstestillingen blev bevaret, dog som en 50 % stilling, og fortsat med fast bopæl i Drejø Præstegård. Med Tamira Mariann Jørgensens ansættelse kom kirkebogsføringen atter tilbage til Præsten for Drejø Sogn.

Drejø og Skarø Kirker er med i Sydfynske Kirker, Grønne Kirker og Åbne Vejkirker. Se mere under Link