Næste menighedsrådsmøde:

Referater fra møderne:

Onsdag den 16. august kl. 12.30.

MENIGHEDSMØDE i DREJØ KRO fredag den 18.8. kl. 16-18.30.

Onsdag den 6. september kl. 12.30.
Onsdag den 11. oktober kl. 12.30.
Onsdag den 22. november kl. 12.30.
(Skarø forsamlingshus)

STED: i sognecaféen i præstegården,
hvor der er netadgang, printer og projektor.