Skarø Kirke

I år 1555 kom Drejø Pastorat til at bestå af øerne Drejø, Skarø, Hjortø og Birkholm. Fra 1964 kom Birkholm under Marstal kommune. 
Alle gudstjenester og kirkelige handlinger foregik i Drejø Kirke, hvad der især om vinteren i åbne joller kunne være en farefuld færd. Skarøboerne søgte derfor Staten om lov til at bygge et Kapel, hvilket de fik. Staten bekostede byggeriet af kapellet og anlæggelsen af kirkegården. Kapellet blev indviet  den 20. maj år 1900. Ved et Bispebesøg engang i 1920érne fik kapellet status af kirke.

Hjortø og Birkholm har aldrig haft en kirke. 

Skarø Kirke

I juni 2016 fik Skarø Kirke lagt nyt skiffertag, og den gamle, udtjente klokke bliver erstattet af en ny klokke i løbet af foråret 2017.

Skarø Flyvergrav er beskrevet i ovenstående foldere, der kan hentes på både dansk, engelsk og tysk.

Skarø kirke

Om kirkens renovering

Lørdag d. 21. februar 2015 slog Skarø Kirke dørene op for - efter renoveringen - at blive genindviet - nu 115 år efter den oprindelige indvielse.
Programmet lå klar til de i alt 30 fremmødte gæster fra både Drejø og Skarø, da de kl. 10.15 satte sig tilrette på de nymalede og nypolstrede bænke. Provst Per Aas Cristensen fra Svendborg deltog, men det var Sognepræst Tamira Mariann Jørgensen, der førte an gennem et program med skiftevis musikalske indslag, oplæsning af hellige skrifter, samt prædiken om bl.a. dåben. Netop dåben blev omdrejningspunktet for dagens arrangement. Dåben som indvielse i et kristent fællesskab, dåben som et bevis på at være elsket, samt dåben som en ny begyndelse i livet. Med disse vendinger og talen om denne kristne begivenhed, blev der gjort stærke hentydninger til, at Skarø Kirke nu tager hul på et nyt kapitel, og i nye klæder på denne dag blev døbt på ny. Med nye klæder forstås, at kirkerummet er totalt renoveret fra gulv til loft. Murene er pudset om, alt træværk er istandsat, malet og lakeret i nye farvesammen-sætninger. Bænkene er malet grå og har fået nye røde hynder. De sidste små detaljer samt det nye trækors, designet og udført af snedker Hanns Haenel fra Drejø, blev opsat til påskegudstjeneste.
Den musikalske underholdning stod folkemusik-gruppen "Syvspring" for. Efter indvielsen var der smørrebrød i forsamlingshuset, hvor den musikalske underholdning fortsatte.